• Главная
  • Химия
  • ГДЗ по Химии 12-річна програма 9 класс Ярошенко 2009 ответы онлайн

Авторы:Ярошенко О.Г.

Класс:9

Предмет:Химия

Повторення основніх питань курсу хіміі 8 классу:§ 1. Склад і властивості основних класів неогранічних сполук:

§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовин:

§ 8 Практична работа №1:

§ 12 Практична работа №2:

§ 13 Практична работа №3:

§ 29 Практична работа №4:

§ 34 Практична работа №5:

Завдання для підготовки до контролю знань №1:

§ 3. Поняття про розчини:

§ 4. Поняття про дисперсні системи:

§ 5. Теплові явища, що супроводжують розчинения речовин:

§ 6. Кільскний склад розчину. Виготовлення розчинів:

§ 7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини:

§ 8. Виготовлення розчину солі з певною часткою розчиненої речовини:

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти:

§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах:

§ 11. Реакціі обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння:

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів:

§ 15. Оборотні й необоротні реакціі:

§ 16. Окисно-відовні реакціі:

§ 17. Тепловий ефект реакціі. Екзотермічні та ендотермічні реакціі:

§ 18. Швидкість хімічної реакціі. Залежність швидкості хімічної реакціі від різних чинників:

Завдання для пітготовки до контролю знань №2:

§ 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук:

§ 20. Утворення ковалентних зв'язків в органічних сполуках. Структурні формули:

§ 21. Метан, його будова і властивості. Гомолегу метану:

§ 22. Етилен й ацетилен, їх склад, хімічні формули та фізичні властивості:

§ 23. Хімічні властивості, заосування етилену й ацителену:

§ 24. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях:

§ 25. Поліетелен. Поняття про полімери:

§ 26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук:

§ 27. Хімічні властивості та застосування спиртів:

§ 28 Оцтова кислота, ії склад та будова:

§ 30. Поняття про карбонові кислоти та жири:

§ 31. Вуглеводи- глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза:

§ 32. Хімічні властивості та застовування вуглеводів:

§ 33. Амінокислоти та білки:

Завдання для підготовки до контролю знань №3:

ГДЗ 1 класс
ГДЗ 2 класс
ГДЗ 3 класс
ГДЗ 4 класс
ГДЗ 5 класс
ГДЗ 6 класс
ГДЗ 7 класс
ГДЗ 8 класс
ГДЗ 9 класс
ГДЗ 10 класс
ГДЗ 11 класс

Обратная связь